Old Norse,發音詞典

搜索撈學習邇語言(Old Norse)詞匯撈短語嘅發音。通過指南學習發音。

Old Norse:搜尋次數最多嘅發音

瀏覽全部

汝愛對邇語言(Old Norse)嘅詞匯撈短語發音 ?