Old Norse,發音詞典

搜索撈學習邇語言(Old Norse)詞匯撈短語嘅發音。通過指南學習發音。

Old Norse:搜尋次數最多嘅發音

  • ISA嘅發音 ISA
  • Hvar嘅發音 Hvar
  • Magi嘅發音 Magi
  • aska嘅發音 aska

瀏覽全部

汝愛對邇語言(Old Norse)嘅詞匯撈短語發音 ?