“దక్కన్ పీఠభూమి”仰般發音

為“దక్కన్ పీఠభూమి”添加分類

దక్కన్ పీఠభూమి還無任何發音:

隨機詞彙: గంపచలివీరుఆగష్టుబుధవారం