“తీర్మానాన్ని”仰般發音

為“తీర్మానాన్ని”添加分類

తీర్మానాన్ని還無任何發音:
  • 幫తీర్మానాన్ని錄製發音 తీర్మానాన్ని [te] 汝係毋係知道“తీర్మానాన్ని”仰般發音?

隨機詞彙: పిల్లికంగారుఖడ్గమృగంగేదెగొర్రె