“తీర్మానాన్ని”仰般發音

為“తీర్మానాన్ని”添加分類

తీర్మానాన్ని還無任何發音:

隨機詞彙: ఊయలఋషిఎలుకఔషధముఅంకె