瀏覽信息撈用戶嘅詞彙.
日期 詞彙 投票
19/09/2018 Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu [vi] Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu嘅發音 0票
19/09/2018 thứ năm [vi] thứ năm嘅發音 0票
19/09/2018 Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm [vi] Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm嘅發音 0票
19/09/2018 thứ tư [vi] thứ tư嘅發音 0票
19/09/2018 Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. [vi] Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư.嘅發音 0票
19/09/2018 thứ ba [vi] thứ ba嘅發音 0票
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Thứ hai là ngày đầu tuần嘅發音 0票
19/09/2018 thứ hai [vi] thứ hai嘅發音 0票
19/09/2018 Bạn cho phép tôi chứ? [vi] Bạn cho phép tôi chứ?嘅發音 0票
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi嘅發音 0票
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] Xin cảm ơn嘅發音 0票
19/09/2018 Bạn thích cái nào hơn? [vi] Bạn thích cái nào hơn?嘅發音 0票
19/09/2018 Có vẻ như là đúng rồi [vi] Có vẻ như là đúng rồi嘅發音 0票
19/09/2018 Bạn nói tiếng Anh được không? [vi] Bạn nói tiếng Anh được không?嘅發音 0票
19/09/2018 Chuyện gì vậy? [vi] Chuyện gì vậy?嘅發音 0票
19/09/2018 Dạo này sao rồi? [vi] Dạo này sao rồi?嘅發音 0票
19/09/2018 Cám ơn bạn rất nhiều [vi] Cám ơn bạn rất nhiều嘅發音 0票
19/09/2018 Có vẻ vậy [vi] Có vẻ vậy嘅發音 0票
19/09/2018 Tôi không quan tâm [vi] Tôi không quan tâm嘅發音 0票
19/09/2018 Không nghi ngờ [vi] Không nghi ngờ嘅發音 0票
19/09/2018 Ta đi chứ? [vi] Ta đi chứ?嘅發音 0票
19/09/2018 Chúng tôi đã tìm được chỗ [vi] Chúng tôi đã tìm được chỗ嘅發音 0票
19/09/2018 Đừng cả nghĩ [vi] Đừng cả nghĩ嘅發音 0票
19/09/2018 Tôi sẽ trở lại ngay [vi] Tôi sẽ trở lại ngay嘅發音 0票
19/09/2018 Nói lúc nào cũng dễ hơn làm [vi] Nói lúc nào cũng dễ hơn làm嘅發音 0票
19/09/2018 Tôi cần phải nói chuyện với ai? [vi] Tôi cần phải nói chuyện với ai?嘅發音 0票
19/09/2018 Bữa tiệc đã kết thúc [vi] Bữa tiệc đã kết thúc嘅發音 0票
19/09/2018 Tôi sao cũng được [vi] Tôi sao cũng được嘅發音 0票
19/09/2018 Tôi cũng nghĩ vậy [vi] Tôi cũng nghĩ vậy嘅發音 0票
19/09/2018 Tôi không chắc về ngày giờ [vi] Tôi không chắc về ngày giờ嘅發音 0票